Ecologische Stadstuin 

Venlo Oud-Zuid

Flower redweb
Oogsten
admin

Woensdag / Oogstdag

Nu de eerste groenten en kruiden uit de groentebedden van de Stadstuin in aanbouw, geoogst kunnen worden gaan we op woensdagmiddagen deze eerste opbrengsten uitdelen. Voor een kleine donatie en wie het eerste komt wie het eerst maalt!

Lees verder »
Aanleg Stadstuin
admin

Stadstuin in ontwikkeling!

De aanleg van de Stadstuin Venlo Oud-Zuid is begonnen en natuurlijk documenteren we alle vorderingen. Op deze pagina kunt u alle video’s zien die we tijdens de aanleg van de Stadstuin maken.

Lees verder »

Welkom in Venlo Oud-Zuid

Bewonerscollectief Venlo Oud-Zuid

Als bewonerscollectief Venlo Oud-Zuid heten wij u van harte welkom in onze mooie, cultuurrijke en actieve wijk. We werken momenteel aan de voorbereidingen van een aantal mooie projecten en initiatieven. De Ecologische Stadstuin, de Duurzame Wijk en ook de Buurt-BBQ zijn voorbeelden waarbij we met een aantal enthousiaste buurtbewoners concreet aan de slag zijn om onze wijk nog mooier, actiever en sociaal betrokken te maken.

De Ecologische Stadstuin

De Ecologische Stadstuin in het bijzonder omdat deze niet alleen als locatie midden in de wijk ligt, maar ook als fysiek middelpunt van onze wijk een spilfunctie gaat vervullen als ontmoetingsplek. Een ontmoetingsplek voor jong en oud, autochtoon en allochtoon, in groepsverband of juist alleen een rustig plekje vinden met jouw boek, ter viering van de eerste oogst of om vooral kennis op te komen doen over stads-tuinieren, duurzame ontwikkelingen etc. etc.

Kom In Actie

Als bewoner van Venlo of direct betrokken Venlo-Zuid bewoner, heeft u zelf wellicht ook ideeën, suggesties of al concrete plannen die aansluiten bij onze initiatieven. Neem gerust contact met ons op via e-mail of vul het contact-formulier in.

We zijn druk doende deze site te vullen met alle nodige informatie! Bezoek ons daarom regelmatig of laat uw gegevens achter via het contactformulier. Wij houden u dan op de hoogte van relevante en nieuwe ontwikkelingen / initiatieven.

 

 

Met één klik op de afbeelding naar de Crowdfundingpagina.
Financiële ondersteuning

Als Stichting Ecologische Stadstuin Venlo Oud-Zuid zijn we financieel afhankelijk van de genereuze partners en fondsen die ons bij de ontwikkeling ondersteunen. Daarnaast hebben we een sponsorprogramma in ontwikkeling en zijn we in contact met mogelijke donateurs.

Echter zeker zo belangrijk is de binding die we met buurtbewoners en mogelijk geïnteresseerden willen gaan opbouwen. De directe gebruikers van de stadstuin. “Vrienden van de Ecologische Stadstuin Venlo Oud-Zuid” is een voorbeeldproject welke we na  de officiële opening in 2021 willen gaan uitrollen. Maar ook nu al kunt u de ontwikkeling financieel ondersteunen middels ons crowdfunding programma. Klik hier voor alle mogelijkheden.

Stichting Ecologische 

Stadstuin 

Venlo Oud Zuid

Speciaal voor de ontwikkeling van deze ontmoetingsplek is er een stichting in het leven geroepen. Op 17 juli 2017 is de akte van oprichting bij de notaris gepasseerd. De Stichting Ecologische Stadstuin Venlo Oud Zuid is een samenwerkingsverband van het bewonerscollectief Oud-Zuid, gemeenschapshuis Ut Tref, Vestiging Wildveld van de Scholengemeenschap Buitengewoon en het kerkbestuur van de Onze Lieve Vrouwe Kerk in Venlo Zuid. Doel is het versterken van de sociale cohesie in de wijk. Dit doen we door gezamenlijk te werken aan de oprichting van een ecologische stadstuin, die uiteindelijk door leerlingen van het Wildveld en vrijwilligers uit de wijk zal worden beheerd. Onlangs is de omgevingsvergunning verleend door de gemeente Venlo en is de huurovereenkomst met de kerk getekend.

Achtergrond

Het terrein rond de kerk ligt momenteel braak. We hebben als buurt last van dealers en drugsgebruikers. Door het terrein te herbestemmen en actief te gaan gebruiken willen we deze problematiek kenteren en tegelijkertijd de saamhorigheid in de wijk vergroten. Buurtbewoners reageren zeer positief op het idee van de stadstuin. Het is dus geen moestuin waar mensen zelf een eigen stukje grond kunnen gaan verbouwen, maar een zelfvoorzienende  organisatie die geheel ten dienste staat aan de verduurzaming en bovenal de vitalisering van de wijk. We gaan werken met een warmtepomp (verwarmen kas), zonnepanelen (op het dak van het gemeenschapshuis) en het regenwater gaan we afkoppelen van het riool en voor besproeiing van de planten in de kas en in tuin gebruiken.

Groen licht vanuit het College van B&W

Nu ook het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo groen licht heeft gegeven voor de realisatie van de stadstuin heeft de Stichting Ecologische Stadstuin Venlo Oud-Zuid samen met het bestuur van de Onze Lieve Vrouw parochie de huurovereenkomst getekend voor gebruik van de grond rondom de OLV-Kerk en het Patronaatsgebouw ‘Ut Tref’.

 

Sander Driessen voorzitter van gemeenschapshuis “ut Tref”.

“Als gemeenschapshuis en tevens partner in het project zijn wij zeer verheugd met de aanleg van de stadstuin”; aldus voorzitter Sander Driessen van Ut Tref. “Nu wij tevens de grote zaal technisch en esthetisch van een geheel nieuw jasje gaan voorzien, krijgt het multifunctionele karakter en de verbinding met de buurt een geheel nieuwe impuls.”

 

Voorzitter Frans Aerdts

Voorzitter Frans Aerdts is vooral trots op alle teamleden die sinds 2016 meewerken om van een idealistisch idee, via conceptontwikkeling nu eindelijk kunnen gaan opschalen naar realisatie. “Een ecologische stadstuin die vanuit gezondheid en voeding bovenal een educatief en vanuit exploitatie verbindend, karakter gaat krijgen. Voor alle leeftijden, voor vele doelgroepen, voor Venlo-Zuid en zeker ook voor groot Venlo. Een stadstuin welke een pareltje moet gaan vormen vanuit duurzaamheid en diversiteit.

 

Secretaris Frank Verkoijen

Secretaris van de stichting Frank Verkoijen geeft aan dat er veel werk te verzetten is en is daarom op zoek naar mensen die mee willen helpen bij de realisatie. “We zoeken per der direct een bouwbegeleider en een secretarieel medewerker. Beiden voor  4 tot 6 uurtjes per week, als vrijwilligers, liefst uit Venlo Zuid, met affiniteit voor duurzaamheid en ecologisch tuinieren.”

Vanaf links; Jack Smulders, Frank Verkoijen, Frans Aerdts, Deken Spee en Sander Driessen.

Deken Spee, Onze Lieve Vrouwe Parochie

Deken Spee, al sinds 2016 zeer enthousiast over de plannen, zei direct na de ondertekening zich te verheugen op start van de realisatie. “De OLV parochie hecht grote waarde aan dit project omdat zij (als geloofsgemeenschap) op deze wijze “haar gezicht wil laten zien” en wil bijdragen aan het verbeteren van het saamhorigheidsgevoel, de sociale cohesie binnen de wijk. De kerk verheugt zich erop dat ze in diverse opzichten méér zichtbaar wordt doordat struikgewas en onkruid rondom de kerk plaats maken voor mooie planten en bloemen. Als dat in figuurlijke zin ook overslaat in de harten van wijkbewoners en scholieren van het Wildveld, Scholengemeenschap Buitengewoon, dan gaan we een mooie tijd tegemoet.”

 

Schoolleider Jack Smulders van het Wildveld

Schoolleider Jack Smulders van het Wildveld vult aan; “de Ecologische Stadstuin vormt tevens een prachtig leer- werkbedrijf voor alle jongeren van Onderwijsgroep Buitengewoon die voor de sector groen kiezen. Naast het werken in de tuin zal ook het ontmoeten en samenwerken met buurtbewoners van meerwaarde zijn voor hun ontwikkeling.”

De hoofdingang van de Ecologische Stadstuin Venlo Oud-Zuid zal aan de Hendrikxstraat direct naast “Ut Tref” komen te liggen. 

“KNHM foundation daagt mensen uit hun leefomgeving socialer en mooier te maken. We inspireren, adviseren en verbinden maatschappelijke initiatieven waardoor ze sneller groeien. De Ecologische stadstuin Venlo Oud-Zuid draagt direct bij aan de verbetering van de leefomgeving en verbind diverse partijen in de wijk Venlo-Zuid. Als KNHM Foundation dragen we daar dan ook graag een steentje aan bij.”

Maurice Bergmans

Secretaris / Adviseur 
KNHM Afd. Limburg

 

De samenwerking met KNHM en Arcadis hebben voor een goed onderbouwde raportage en een eerste concept qua inrichting en plattegrond geleid. Op verzoek kunt u deze ook digitaal bij ons opvragen.