Start werkzaamheden
aanleg Stadstuin in week 44
EST-week44-01

Na vier jaar voorbereiden, plannen maken en het vrij maken van financiële middelen kunnen we starten met de aanleg van de Ecologische Stadstuin Venlo Oud-Zuid. Als direct omwonenden willen wij, het bestuur van de Stichting, u hierbij informeren over de werkzaamheden die in week 44 zullen starten.

Brauer Grondverzet zal dan starten met het bouwrijp maken van de grond. Dit betekent het verwijderen van de oude beplanting, de kiezelpaden, hekwerken en de nog overgebleven speeltoestellen en enkele bomen die gemarkeerd zijn zullen conform vergunning worden omgezaagd. In die week zal overdag zeker sprake zijn van enige geluidsoverlast.

In week 45/46 zal hoveniersbedrijf Herman Vaessen, hoofdaannemer en projectleiding starten met het inmeten van de stadstuin zoals deze op de tekening en vergunning is uitgewerkt. Daarna wordt de planning van de verschillende werkzaamheden uitgewerkt.

De aanleg van de stadstuin is onderverdeeld in twee fasen. Dit is nodig omdat het geld om alle werkzaamheden uit te voeren nog niet direct voorhanden is.

In fase 1 wordt de stadstuin gerealiseerd waarin de beplanting is gerealiseerd, de plantenkas en technische installatie in de grond, paden, vijver en groentebedden operationeel zijn. De planning is dat we dit in maart 2021 gerealiseerd hebben. Voorzien is dat de trap, nooduitgang van Ut Tref vervangen is door een wenteltrap. Het terrein wordt afgezet met bouwhekken tijdens de bouwfase.

Fase 2 wordt in 2021 / 22 gerealiseerd, dit zijn een kleinschalige toiletvoorziening, materialen opslag, fietsenstalling en aansluiting terras Gemeenschapshuis Ut Tref.

Uitvoering

De werkzaamheden worden gerealiseerd onder leiding van hoveniersbedrijf Herman Vaessen; al 2 jaar oprij verkozen tot meest duurzame hoveniersbedrijf van Nederland. Ook leerlingen van het Wildveld nemen in de stadstuin een belangrijke plek in. Vanaf het begin is de stadstuin hun leerwerkplek. Bij de verdere inrichting van kas, betrating en beplanting wordt meegeholpen door de leerlingen. Ook een passend sierhekwerk wordt door de metaalafdeling van het Wildveld gesmeed en geplaatst. We zullen zeker ook een beroep willen doen op kennis, vaardigheden en contacten van buurtbewoners bij de realisatie van deelprojecten om kosten te kunnen sparen.