Ecologische Stadstuin 

Venlo Oud-Zuid

Flower redweb

Ecologische Stadstuin

Venlo Oud-Zuid

Toekomstvisie vanuit globale duurzaamheid principes vertalen naar lokale en laagdrempelige toepassingen.

Passend binnen het tijdsbestek waarin begrippen als duurzaamheid, cradle to cradle en circulaire economie vanuit overheden, educatieve instellingen en bedrijfsleven meer en meer op de voorgrond treden, ziet “Oud-Zuid” juist hierin een uitdagende kans om ook de sociale aspecten van deze, op een levensvatbare toekomstgerichte visie, voor de burger inzichtelijk, voelbaar en toepasbaar te maken middels de ontwikkeling van een Ecologische Stadstuin. Hiervoor is een stichting opgericht met de samenwerkende partners; Gemeenschapshuis Ut Tref, Onze Lieve Vrouwe Parochie en Onderwijsgroep Buitengewoon.

Vanuit deze stichting Ecologische Stadstuin Venlo Oud-Zuid is er in samenwerking met de KNHM en Arcadis vanuit een eerste concept gewerkt aan planvorming en voorlopig ontwerp qua inrichting van deze tuin. 

Gezamenlijk is er gekeken naar invullingen voor het terrein rondom de Onze Lieve Vrouwe Kerk. Hierbij is de voorkeur uitgesproken voor begrippen als moestuin, belevingspark, volkstuin en stadslandbouw. Hierbij gaat het dus niet alleen om het verfraaien van de wijk, maar ook om de hinder en overlast die nu aanwezig is op het terrein rondom de kerk tegen te gaan én te voorkomen.

Hoveniersbedrijf Herman Vaesssen start 8 maart met de aanleg van de Ecologische Stadstuin Venlo Oud-Zuid.

Hoofdaannemer voor de ontwikkeling van de Ecologische Stadstuin Venlo Oud-Zuid is hoveniersbedrijf Herman Vaessen, een ruim 50-jarig bestaand familiebedrijf met ca. 70 vaste medewerkers. Of het nu om tuinen, bomen of groenvoorziening gaat: Herman Vaessen heeft voor al deze disciplines pure specialisten in huis.

Als eerste is het gehele terrein met behulp van GPS meetapparatuur digitaal in kaart gebracht. Op basis hiervan heeft Luuk van de Weijer, calculator bij Herman Vaessen, alle elementen van het ontwerp exact ingemeten.

 

‘Duurzaamheid zit in de genen van ons bedrijf’.

De constante zoektocht naar innovaties en duurzame oplossingen is een verankerd onderdeel in de bedrijfsvoering van ons bedrijf. Het is een continue proces waarin wij blijven optimaliseren. Of het nu gaat om sociaal ondernemen of juist het milieu en het ecologische aspect van duurzaamheid. We zoeken actief en vooral ook innovatief naar mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen en voeren de bijbehorende maatregelen ook daadwerkelijk uit. “Geweldig dat we dit nu kunnen bevestigen met de titel ‘Duurzaamste Hovenier van Nederland 2019”, aldus Ralf Vaessen, directeur van het bedrijf.

 

Inrichting en beregeningsplan.

De definitieve ontwerpen zijn als plattegrond voor u beschikbaar. Met een klik op de afbeelding kunt u deze downloaden.

Inrichting.pdf
Beregening.pdf

Werkgroepleden en Vrijwilligers

De Ecologische Stadstuin Venlo Oud-Zuid werkt momenteel aan het opstellen van verschillende projectgroepen. Zowel voor de realisatie als ook voor de exploitatie worden er verschillende groepjes buurtbewoners gevormd om gezamenlijk met professionals inhoud te gaan geven aan de ontwikkeling van de tuin.

Natuurlijk beseffen wij ons dat in de huidige Corona crisis situatie het lastig is om daar concreet invulling aan te geven. Ook het Stichtingsbestuur vergaderd in deze tijden via Microsoft Teams. In de komende periode gaan we kijken hoe we, met  inachtneming van de door de Overheid bepaalde Corona richtlijnen, overleg en werkzaamheden zo kunnen organiseren dat het mogelijk wordt fysiek samen aan de slag te gaan. De supervisie en regie ligt bij  ons hoveniersbedrijf Herman Vaessen.

Realisatiefase

Vanaf de 3de week van maart hebben we 3 tot 5 vrijwilligers nodig die willen meehelpen met de aanleg van de tuin. Dit zal alleen in de middagen zijn omdat in de ochtend de leerlingen van Wildveld actief meehelpen vanuit hun onderwijsprogramma’s. Denk daarbij aan het aanleggen van verhardingen, graafwerkzaamheden waaronder sleuven, leidingwerk leggen, verplaatsen bestratingselementen, paden aanleggen, egaliseren en inzaaien.

Exploitatiefase

En natuurlijk kun je ook al je interesse opgeven voor deelneming aan een of meerdere van de werkgroepen of initiatieven. Of zelf met een goed idee komen en starten van een eigen werkgroep. Dit kunnen ook activiteiten zijn in samenwerking met de scholieren van Het Wildveld. Een eerste opzet van concrete activiteiten zijn:

 

Activiteitenplan 
 • Educatie (leerlingen krijgen les in de tuin en in de kas)
 • Open inloop voor buurtbewoners
 • Maken van bloemstukken voor de kerk
 • Leveren van groenten, fruit en kruiden aan Resto VanHarte
 • Theetuin
 • Voorlichtingsavonden duurzaamheid
 • Sociale ontmoetingen creëren tussen jong en oud
 • Verkoop van planten en bloemen
 • Winteropslag planten
 • Verkoop haardhout

 

Bij interesse kun je een mailtje sturen aan info@venlo-oudzuid.nl

Of vul het formulier op deze pagina in.

Photo by Micheile Henderson on Unsplash

Vrijwilligers gezocht

Meldt je aan als vrijwilliger of vertel ons jouw idee met betrekking tot de stadstuin.

Geef tevens aan of je ook in de middagen vanaf de 3de week van maart al wil helpen bij de aanleg van de Stadstuin.

Belangrijkste uitgangspunten zijn:
 • Sociale cohesie door betrokken buurtbewoners.
 • Educatie en stimulatie van draagvlak voor duurzame, circulaire, C2C- geïnspireerde en ecologische toepassingen.
 • Exploitatie middels evenementen en bijeenkomsten met eigen opbrengsten oogst en kennis uitwisseling via partners.
 • Participatie en samenwerking op een laagdrempelig en direct toepasbaar niveau zijn hierbij van belang.
Photo by mohammad saemian on Unsplash

Stadstuin als ontmoetingsruimte

Mensen kunnen in de toekomst gewoon binnen komen en rondlopen in de stadstuin. Ze hoeven niets te kopen, maar zijn welkom voor een praatje, een kop koffie of thee of gewoon even kletsen met docenten, leerlingen, buurtbewoners of andere bezoekers van de tuin. Ze kunnen vlinders (vlindertuin) bewonderen, het bijenhotel bekijken, bij de vijver gaan zitten of bloemen plukken (deze worden verkocht). Men kan in de theetuin koffie en thee drinken, de kas bezoeken, planten en bloemen kopen, een praatje maken met de leerlingen van de school of hun begeleiders etc.

We verwachten ook bezoekers te ontvangen vanuit het feit dat we een schoolvoorbeeld willen zijn van duurzaamheid.  Door bijvoorbeeld koppelingen te maken met het naastgelegen buurthuis dat we van zonnepanelen willen voorzien. Het regenwater dat op het dak van ‘ut Tref’ terecht komt, willen we gaan we gebruiken voor het besproeien van de tuin. We gaan de de kas niet met gas maar met een warmtepomp verwarmen etc. Ook bekijken we de samenwerking met bijvoorbeeld lagere school de Zuidstroom en hebben we gesprekken gevoerd bij de HAS om studenten te betrekken bij de tuin.  We willen een icoon project zijn op het gebied van duurzaamheid en cradle to cradle geïnspireerd, ook juist de sociale componenten van dit ontwerp principe gaan ontdekken en laten zien.