Drijfveren, Natuurlijke talenten en Ambities.

“Duurzame projecten vereisen langdurige samenwerking met partners die ieder vanuit hun eigen expertise bijdragen aan de ontwikkeling van concepten die een verschil kunnen maken.” 

Vanaf het eerste idee en conceptontwikkeling wisten we als bewonerscollectief Oud-Zuid dat bij projecten van deze omvang de belangrijkste voorwaarde voor succes wordt bepaald door een actieve en uitdagende samenwerking met uitvoerende en ondersteunde partners. Partners die vanuit hun eigen expertise niet alleen een visie en doelstelling delen, maar bovenal vanuit gezamenlijke vertrekpunten meehelpen, om structuur en richting, inhoud te geven aan ons gezamenlijk motto; Zaaien, Oogsten en Verbinden.

Bij onze partners zit dit verweven in hun DNA.

“KNHM foundation daagt mensen uit hun leefomgeving socialer en mooier te maken. We inspireren, adviseren en verbinden maatschappelijke initiatieven waardoor ze sneller groeien. De Ecologische stadstuin Venlo Oud-Zuid draagt direct bij aan de verbetering van de leefomgeving en verbind diverse partijen in de wijk Venlo-Zuid. Als KNHM Foundation dragen we daar dan ook graag een steentje aan bij.”

Maurice Bergmans

Secretaris / Adviseur 
KNHM Afd. Limburg

Gemeente Venlo

Gemeente Venlo ondersteunt de stadstuin vanuit het SAM fonds (Stad-voor-Actieve-Mensen) met de bijdragen is de stichting opgericht en hebben we de aanloopkosten kunnen financieren. Vanuit de Samenlevings-agenda heeft de gemeente het bouwrijp maken van de grond door de fa. Brauer gefaciliteerd.

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee.

Stichting DOEN is een aanjager van voorlopers. Stichting DOEN gelooft in een groene, sociale en creatieve samenleving. DOEN ondersteunt vernieuwende initiatieven van voorlopers en geeft deze een vliegende start. Zo kunnen zij anderen inspireren en laten zien dat verandering mogelijk is.

DOEN ontvangt haar middelen van de Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij en BankGiro Loterij.

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat iedereen mee kan doen in de samenleving, zodat niemand er alleen voor staat. Daarom steunen wij iedereen die iets voor een ander wil doen. Dat doen we met geld, aandacht en advies.

We steunen jaarlijks zo’n 10.000 sociale projecten in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk; van buurthuizen voor jong en oud, schuldhulp, maatjes- en mentorprojecten en taalprogramma’s voor nieuwkomers in Nederland. Het gaat vaak om projecten die voortkomen uit ideeën van vrijwilligers en die alleen door hun inzet mogelijk zijn. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de samenleving.

Florensis is een toonaangevend familiebedrijf in de internationale sierteelt. Onze visie is om de meest betrouwbare, innovatieve en duurzame veredelaar en vermeerderaar te zijn.

Wij hebben productie- en veredelingslocaties in Nederland, Duitsland, Portugal, Kenia en Ethiopië. Met ruim 2.500 medewerkers leveren we jaarlijks een assortiment van 4.000 plantvariëteiten aan 8.000 professionele kwekers in 50 landen. Voor ons is verantwoord ondernemen even natuurlijk als het bieden van de beste kwaliteit met de hoogste leverbetrouwbaarheid.

Kekkilä-BVB 

Kekkilä-BVB is een van Europa’s toonaangevende bedrijven in de professionele tuinbouw en de grootste producent van voor tuinbouw geschikt veen. We willen iedereen kennis laten maken met het plezier van zelf kweken. Wij produceren verpakte substraten en meststoffen voor (dak)tuinen, balkons en kamerplanten. We werken samen met fabrikanten en retailers van tuinproducten en inspireren consumenten met informatie en tips. Geluk vind je in de tuin! 

Ons doel is om zoveel mogelijk mensen het plezier van tuinieren te laten ervaren, waarbij we de beste partner willen zijn in de tuin. 

BVB Kekila logo